infinite

 

dvd

 

 
visual: noriko nagano
music: yoshio ojima

NNDVD-001/30min
NTSC/made in japan 2008